2017, Bartoszko Leokadia tryptyk “Strategia ponad refleksją “